czy upadłość konsumencka umarza długi

Czy moje długi są nadal naliczane, jeśli złożę wniosek o upadłość konsumencką?

Wierzyciele mają prawo naliczać odsetki za opóźnienie w spłacie zadłużenia. Jak długo będą one naliczane? Czy złożenie wniosku o upadłość konsumencką sprawi, że zadłużenie przestanie lawinowo rosnąć? Dowiedz się, czy upadłość konsumencka umarza długi.

Czy upadłość konsumencka umarza długi?

Upadłość konsumencka daje wytchnienie – skutkuje zawieszeniem postępowań prowadzonych przeciwko dłużnikowi w kancelariach komorniczych i zatrzymuje naliczanie odsetek od niespłaconych wierzytelności. To dobra wiadomość dla osób borykających się z zadłużeniem przerastającym ich możliwości finansowe. Pozostaje jednak pytanie, czy upadłość konsumencka umarza długi. Odpowiedź nie jest oczywista. Co do zasady – tak (ale istnieją wyjątki).

Prowadzimy sprawy od A do Z, bez konieczności wizyty w Sądzie!

Oddłużenie jest możliwe na trzy sposoby:

  • warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli – gdy Twoja aktualna sytuacja finansowa i osobista jest zła, ale istnieje szansa, że w przyszłości zyskasz możliwość spłaty zobowiązań;
  • umorzenie zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli – ten scenariusz rzeczywiście oznacza, że upadłość konsumencka umorzy długi;
  • ustalenie planu spłaty – zostaniesz zobowiązany do miesięcznego regulowania kwot ustalonych przez Sąd, zwykle do 3 lat, a w przypadku m.in celowego działania przy powstaniu niewypłacalności maksymalnie przez okres 7 lat.

Co dalej po upadłości konsumenckiej, gdy dłużnik ma majątek?

Składając wniosek o upadłość konsumencką, masz majątek (mieszkanie, samochód, czy kolekcję obrazów)? Niestety, ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza, że go stracisz. Co prawda, sąd wdroży mechanizmy, których celem będzie ochrona Ciebie i Twojej rodziny m.in. przed bezdomnością, ale musisz liczyć się z tym, że nie obejdzie się bez poświęceń – z pewnością nie zachowasz wartościowych składników majątku.

Jeżeli pracujesz i jesteś osobą zdrową, to najpewniej ustalony zostanie też plan spłaty wierzycieli, zgodnie z którym spłacisz część swoich zobowiązań.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli to nic innego jak harmonogram spłaty Twojego zadłużenia wobec instytucji czy osób prywatnych. Jest on ustalany przez sąd w postanowieniu – dowiesz się z niego:

  • którzy wierzyciele uczestniczą w planie spłaty;
  • jaki zastosowano podział funduszy masy upadłościowej;
  • ile miesięcznie musisz przeznaczyć na spłatę wierzycieli;
  • przez jaki okres będziesz spłacać wierzycieli;
  • ile i w jakich terminach masz płacić poszczególnym wierzycielom.

Ile trwa ustalanie planu spłaty?

To kwestia indywidualna – procedura ta może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Im więcej posiadasz i im dłuższa jest lista wierzycieli, tym więcej czasu może zająć spieniężenie składników Twojego majątku i ustalenie planu spłaty. Jest też dobra wiadomość – dotyczy ona długości planu spłaty wierzycieli.

Niezależnie od tego, jak długo będzie trwało ustalanie planu spłaty wierzycieli, będziesz go realizować przez:

  • maksymalnie 36 miesięcy – taki termin obowiązuje w sytuacji, gdy dłużnik nie doprowadził do swojej upadłości umyślnie;
  • maksymalnie 84 miesiące – gdy dłużnik doprowadził do upadłości umyślnie lub przez rażące niedbalstwo.

Umorzenie zobowiązań a brak planu spłaty wierzycieli

Czy upadłość konsumencka umarza długi? Jeżeli jesteś w bardzo trudnej sytuacji (np. masz orzeczenie o niepełnosprawności, jesteś osobą w podeszłym wieku, nie możesz pracować) i nie ma żadnych przesłanek, że Twoja sytuacja ulegnie poprawie, możesz liczyć na brak planu spłaty wierzycieli. Twoje długi zostaną po prostu umorzone, chociaż nie wszystkie – lista wyjątków obejmuje m.in. alimenty.

Kompleksowa obsługa już od 1 900 zł - możliwa płatność w ratach