co to jest upadłość konsumencka

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest częściowe lub pełne oddłużenie osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, która nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań finansowych i która nie może skorzystać z innych form oddłużenia, takich jak na przykład restrukturyzacja.

Przedsiębiorców natomiast dotyczą odrębne przepisy, które zobowiązują do podjęcia stosownych działań naprawczych lub upadłościowych w przypadku pojawienia się zaległości, w ściśle określonym terminie na podjęcie konkretnych kroków prawnych. Brak podjęcia stosownych działań w myśl obowiązujących przepisów może wywołać negatywne skutki prawne dla właściciela lub osoby zarządzającej daną firmą.

Obowiązujące przepisy ułatwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wskutek postępowania upadłościowego można uwolnić się od długów i wielu problemów z nimi związanymi. Jeżeli nie stać kogoś na dalszą terminową spłatę kredytów, pożyczek i innych zobowiązań, to taka osoba staje się osobą niewypłacalną. W sytuacji, kiedy osoba ta nie posiada majątku, który mógłby pokryć jej zobowiązania ani też wystarczających dochodów do przeprowadzenia restrukturyzacji, to upadłość konsumencka jest dobrym, jeśli nie jedynym rozwiązaniem. Wskutek postępowania upadłościowego nie uwolni się ona jednak od zobowiązań alimentacyjnych i różnego rodzaju kar, np. grzywien.

Prowadzimy sprawy od A do Z, bez konieczności wizyty w Sądzie!

Na czym polega upadłość konsumencka?

To postępowanie sądowe skierowane tylko do osób prywatnych, tzw. konsumentów. Postępowanie upadłościowe to opcja dla osób, które stały się niewypłacalne. Konkretniej rzecz ujmując, są to osoby, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Głównym celem tego postępowania jest oddłużenie osoby, częściowe zaspokojenie wierzycieli i umorzenie pozostałych długów.

Podkreślić należy, że wniosek o upadłość konsumencką może także zostać złożony przez osobę, która z powodu rażącego niedbalstwa, a nawet świadomie, doprowadziła do swojej niewypłacalności czy wręcz została skazana w związku z posiadanymi długami. Z tej opcji mogą nawet skorzystać osoby, które nadużywały korzystania z kredytów, pożyczek (w tym tzw. chwilówek), zakupów na raty czy też innych zobowiązań.

Podstawą wszczęcia postępowania upadłościowego jest złożenie odpowiednio opracowanego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami oraz należną opłatą. Na tej podstawie sąd ogłosi wobec wnioskodawcy upadłość. Wówczas wobec takiej osoby rozpoczyna się postępowanie upadłościowe, prowadzone przez syndyka wskazanego przez sąd.

Z czym wiąże się upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się też z określonymi skutkami prawnymi. Jeżeli osoba, wobec której została ogłoszona upadłość, posiada wartościowy majątek, zwłaszcza samochód, mieszkanie, dom, działkę, a nawet częściowy udział we własności takiego majątku, to zostanie on przejęty przez syndyka do masy upadłości.

Działania syndyka m.in. zmierzają do ustalenia listy wierzytelności i sporządzenia propozycji planu spłaty, z uwzględnieniem podziału środków zgromadzonych na koncie masy upadłości.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Każda osoba nieprowadząca działalności gospodarczej i nieposiadająca majątku ani dochodów wystarczających na spłatę zobowiązań po zaspokojeniu kosztów utrzymania może wystąpić o ogłoszenie wobec niej upadłości konsumenckiej.

Jednym z podstawowych warunków wystąpienia do sądu z wnioskiem jest fakt, iż złożyć może go jedynie osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i jest tzw. konsumentem. Oznacza to, że w momencie składania wniosku zadłużony nie może mieć zarejestrowanej żadnej działalności. Nie wystarczy jedynie samo zaprzestanie wykonywania tej działalności, ani nawet jej zawieszenie, a wykreślenie wpisu z odpowiedniego rejestru.

Trzeba być również osobą niewypłacalną. Z definicji osoba, która składa wniosek, musi być niewypłacalna. Ten stan musi mieć charakter trwały, a więc zaległości w spłacie muszą przekraczać minimum trzy miesiące.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak ogłosić?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej często jest jedynym sposobem na wyjście z trudnej sytuacji finansowej, pozbycie się problemów z tym związanych i odzyskanie spokoju.

Wniosek o upadłość wraz z opłatą i załączonymi dokumentami należy złożyć we właściwym sądzie, według miejsca zamieszkania.

Warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, aby wniosek został prawidłowo opracowany, uzasadniony i uzupełniony o wszystkie wymagane informacje oraz dokumenty.

Sprawdź, czy opłaca się ogłosić upadłość konsumencką. Odpowiedzieliśmy na to pytanie w jednym z poprzednich naszych artykułów: Jak ogłosić upadłość konsumencką

Jakie są obowiązki osoby, która ogłosiła upadłość?

Z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej wiążą się także pewne obowiązki. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, powołany przez sąd syndyk zajmuje się różnymi czynnościami, w tym kontaktem z tzw. upadłym i wierzycielami celem weryfikacji informacji wskazanych we wniosku.

Na tym etapie należy przekazać posiadany majątek oraz wszystkie dokumenty syndykowi. Jednak nie wszystkie składniki majątku dłużnika wliczają się do tzw. masy upadłości. Podczas całego procesu należy wypełniać obowiązki wynikające z przepisów, a po ustaleniu planu spłaty wierzycieli przez sąd, ściśle go przestrzegać. Konieczne jest także składanie corocznych sprawozdań z realizacji tego planu. Po zrealizowaniu planu spłaty pozostałe zobowiązania są umarzane przez sąd.

Upadłość konsumencka jest obecnie jedną ze skuteczniejszych form uwolnienia się od długów, bez konieczności ich całkowitej spłaty, co pozwoli znowu normalnie i spokojnie żyć.

Kompleksowa obsługa już od 1 900 zł - możliwa płatność w ratach