upadłość konsumencka czy warto

Upadłość konsumencka – czy warto ją ogłosić?

Wiele osób postrzega upadłość konsumencką jako szansę na uwolnienie się od długów i wielu z tym związanych problemów. Czy warto zatem ogłosić upadłość konsumencką? Co przemawia za złożeniem wniosku do sądu i jakie kwestie najczęściej budzą wątpliwości dłużników? Jeżeli rozważasz upadłość konsumencką, ten poradnik jest dla Ciebie.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Jeżeli Twoje dochody nie pozwalają na terminową spłatę Twoich zobowiązań i posiadasz co najmniej 3-miesięczne zaległości, to masz podstawy do ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec Ciebie. Gdy długi są tak wysokie, że ich spłata jest niemożliwa, upadłość konsumencka jest zazwyczaj jedynym rozwiązaniem, które pozwala uzyskać oddłużenie. Po zmianach w przepisach, które miały miejsce w 2020 r., cała procedura jest dużo łatwiejsza.

Prowadzimy sprawy od A do Z, bez konieczności wizyty w Sądzie!

Upadłość konsumencka zapewnia oddłużenie i jednak warto pamiętać, że najczęściej nie jest to równoznaczne z automatycznym umorzeniem wszystkich posiadanych zobowiązań. Postępowanie toczące się przed sądem może zakończyć się na kilka sposobów, np. ustaleniem planu spłaty wierzycieli. Wówczas osoba, wobec której ogłoszono upadłość, musi przez pewien czas (np. do 36 miesięcy) spłacać wierzycieli, przy czym kwota spłaty jest dostosowana do jej możliwości zarobkowych z uwzględnieniem ponoszonych kosztów utrzymania. Po zrealizowaniu planu spłaty pozostałe zobowiązania zostają umorzone przez Sąd.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się też z określonymi skutkami prawnymi. Jeżeli osoba, wobec której została ogłoszona upadłość, posiada wartościowy majątek, zwłaszcza samochód, mieszkanie, dom, działkę, a nawet częściowy udział we własności takiego majątku, to zostanie on przejęty przez syndyka do masy upadłości.

Zalety upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej słusznie jest uznawane przez dłużników za szansę na życie bez długów, windykatorów, komorników i wielu związanych z tym problemów. W aktualnym stanie prawnym dłużnik nie musi mieć majątku, a nawet gdy do stanu niewypłacalności doszło w wyniku rażącego niedbalstwa bądź celowego działania zostanie wobec niego ogłoszona upadłość. Inne zalety upadłości konsumenckiej to:

  • zawieszenie naliczania jakichkolwiek odsetek i kosztów windykacyjnych od dnia ogłoszenia upadłości,
  • ochrona dłużnika poprzez zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych – gdy nieruchomość należąca do dłużnika, w której mieszka, zostanie sprzedana przez syndyka, z masy upadłości będzie wydzielona kwota na tzw. „nową drogę życia”, czyli wynajem mieszkania,
  • zawieszenie, a nawet umorzenie toczących się w kancelariach komorniczych postępowań egzekucyjnych – oznacza to, że komornik nie będzie już dokonywał potrąceń np. z wynagrodzenia,
  • uwolnienie dłużnika od jakichkolwiek działań windykacyjnych, ponieważ wierzyciele i ich przedstawiciele po ogłoszeniu upadłości mogą kontaktować się jedynie z syndykiem.

Jest też jeszcze jedna z ważniejszych korzyści upadłości konsumenckiej, o której nie można zapomnieć – mowa tu o poczuciu ulgi. Rozpoczynając postępowanie upadłościowe, wiele zadłużonych osób odzyskuje spokój i psychiczną równowagę. W trakcie trwającego postępowania upadłościowego pozbywa się też już wielu problemów związanych z długami.

Wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to nie tylko zalety, ale również pewne konsekwencje, o których trzeba pamiętać. Wiedza o nich pozwala określić, czy złożenie wniosku o upadłość rzeczywiście się opłaca, czy też jednak warto skorzystać z innych form oddłużenia, np. restrukturyzacji.

Najważniejsze konsekwencje upadłości konsumenckiej:

  • sprzedaż przez syndyka zgromadzonego majątku – środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (jeżeli zbyto mieszkanie lub dom), a pozostałość m.in. na spłatę wierzycieli; istotną różnicą jest to, że kiedy komornik zbędzie majątek w drodze licytacji i suma uzyskana nie pokryje wszystkich zobowiązań, to dalsze egzekucje mogą być prowadzone przez lata, a ze sprzedaży majątku nic nie pozostanie,
  • syndyk może potrącić część dochodu – np. w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę ze stawką wyższą niż minimalna krajowa,
  • niemożność umorzenia wszystkich długów – do zadłużenia niepodlegającego umorzeniu należą choćby zobowiązania alimentacyjne, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania np. za wywołanie kalectwa, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar, grzywny, czy zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji. W jej trakcie ustalimy wszelkie niezbędne szczegóły.

Kompleksowa obsługa już od 1 900 zł - możliwa płatność w ratach