upadłość konsumencka umorzenie długów

Czy moje długi mogą zostać wyłączone z upadłości konsumenckiej?

Skoro szukasz informacji o upadłości konsumenckiej, to prawdopodobnie Twoje długi przekraczają Twoje możliwości finansowe. Czy wiesz jednak, że niektóre długi nie podlegają umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej?

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej zwalnia z długów?

Nie zawsze. Na to pytanie nie ma prostej, jednoznacznej odpowiedzi. Kluczowy jest rodzaj długów i Twoja indywidualna sytuacja. Scenariusze oddłużenia są trzy – warto je poznać, aby móc się na nie przygotować.

Prowadzimy sprawy od A do Z, bez konieczności wizyty w Sądzie!

Upadłość konsumencka – umorzenie długów (scenariusze):

 • plan spłaty wierzycieli – dłużnik spłaca zobowiązania zgodnie z ustalonym planem, zazwyczaj na okres 3 lat, sam plan jest z kolei dostosowany do jego możliwości finansowych (harmonogram spłaty nie może być dłuższy niż 84 miesiące);
 • warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli – gdy jest szansa, że sytuacja dłużnika np. za rok czy 2 lata ulegnie poprawie;
 • umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli – bez wątpienia dla dłużnika to najkorzystniejsza opcja, ale możliwa wyłącznie wówczas, gdy jego sytuacja życiowa jest bardzo zła (np. z powodu choroby nie on może pracować).

Jakie długi nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej?

Być może znajdujesz się w tak złej sytuacji, że sąd zdecyduje o wdrożeniu trzeciego z opisanych scenariuszy – Twoje zobowiązania zostaną umorzone bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Jednak nawet wówczas pewne zobowiązania nie będą mogły zostać umorzone – wynika to z ustawy Prawo upadłościowe.

Katalog zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu, jest zamknięty – składają się na niego:

 • alimenty;
 • renty, jakie upadły ma obowiązek zapłacić z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;
 • grzywny orzeczone przez sąd;
 • nawiązka lub świadczenie pieniężne orzeczone przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie;
 • zobowiązania do naprawy szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem;
 • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił – wówczas, gdy wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Jest też dobra wiadomość – sąd weźmie pod uwagę te zobowiązania w ramach planu spłaty wierzycieli. Co to oznacza? Nie pozostaniesz bez środków do życia.

Kto nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka nie bez przyczyny jest uznawana za sposób na życie bez długów. Jednak nie każdy może skorzystać z tej procedury – trzeba spełnić pewne wymogi. O jakich warunkach mowa?

Upadłość konsumencka – umorzenie długów jest możliwe, gdy:

 • dłużnik jest osobą fizyczną – jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to nie jesteś konsumentem, a zatem nie możesz skorzystać z tej procedury; będzie to jednak możliwe, gdy zamkniesz firmę;
 • Twoim centrum życia jest Polska – możesz jednak pracować czasowo za granicą; wystarczy, że w Polsce przebywa Twoja rodzina, tu masz majątek, płacisz też podatki.

Jak widzisz, zagadnienie upadłości konsumenckiej tylko pozornie jest proste. W praktyce pułapek jest sporo – jeżeli nie spełnisz wszystkich wymagań, Twój wniosek może zostać odrzucony. Aby tego uniknąć, skorzystaj z profesjonalnego wsparcia – przeanalizujemy Twoją sytuację i pomożemy, gdy zdecydujesz się na upadłość konsumencką.

Kompleksowa obsługa już od 1 900 zł - możliwa płatność w ratach