upadłość konsumencka skutki dla dłużnika i małżonka

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka wiąże się z określonymi konsekwencjami. Jeżeli uważasz, że może to być rozwiązanie dla Ciebie, poznaj skutki tej procedury. Dowiedz się, czy upadłość konsumencka będzie dla Ciebie korzystna.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie upadłego – osoby, która nie jest w stanie spłacić przeterminowanych zobowiązań. Nie jest to równoznaczne z umorzeniem długów – dłużnik musi liczyć się z tym, że zostanie zobowiązany do spłaty wierzycieli. W tym celu zostanie przygotowany plan spłaty wierzycieli. Jednak to nie wszystkie konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Prowadzimy sprawy od A do Z, bez konieczności wizyty w Sądzie!

Jak przeprowadzić upadłość konsumencką?

Po zmianach w prawie procedura upadłości konsumenckiej nie wiąże się z wysokimi kosztami, nie wymaga też wielu formalności. Aby ogłosić upadłość konsumencką, wystarczy tylko:

  • skorzystać z pomocy naszej kancelarii, a wniosek złożymy za Ciebie;
  • złożyć wniosek osobiście – składa się go sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Upadłość konsumencka – skutki ogłoszenia upadłości dla dłużnika

Uważasz, że upadłość konsumencka to jedyna szansa, aby pozbyć się toksycznego kredytu we frankach szwajcarskich, którego rat już dawno nie jesteś w stanie spłacać? Musisz liczyć się z utratą posiadanego majątku – z chwilą ogłoszenia upadłości wejdzie on w skład masy upadłości i następnie zostanie spieniężony, aby chociaż częściowo zaspokoić wierzyciela.

W skład masy upadłości mogą wchodzić:

  • nieruchomości – np. dom jednorodzinny lub mieszkanie;
  • wartościowe ruchomości – przykładami mogą być samochód, kolekcjonerskie monety ze złota czy obrazy.

Nie oznacza to, że utracisz wszystko, co posiadasz. W skład masy upadłości nie wchodzą m.in. przedmioty i urządzenia domowe oraz narzędzia, których potrzebujesz, aby pracować. Nie stracisz też wynagrodzenia – w minimalnej wysokości będzie ono do Twojej dyspozycji.

Upadłość konsumencka – skutki dla małżonka

Upadłość konsumencka to nie tylko skutki dla dłużnika – tę decyzję odczuje też jego małżonek. Jak przebiega procedura, gdy dłużnik pozostaje w związku małżeńskim?

Upadłość konsumencka – skutki dla małżonka:

  • ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków oznacza, że między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa;
  • majątek wspólny małżonków zostaje zaliczony do masy upadłości;
  • małżonek, który nie ogłosił upadłości, może zgłosić syndykowi wierzytelność – domagać się udziału w dotychczas wspólnym majątku.

Czy warto zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jakie są najpoważniejsze skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej? To przede wszystkim utrata majątku. Stąd też pojawia się pytanie, czy warto zdecydować się na ten krok. Musisz wiedzieć, że upadłość konsumencka to sposób, aby pozbyć się długów – rozpoczniesz życie bez zobowiązań. Od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszystkie prowadzone przeciwko Tobie postępowania egzekucyjne zostaną zawieszone – przestaniesz otrzymywać telefony od windykatorów czy korespondencję od komorników sądowych. To duża ulga i często warta utraty majątku. Jeżeli nie skorzystasz z upadłości, to egzekucję z majątku może wszcząć komornik sądowy, a wówczas spienięży majątek i pozostaniesz z długami.

Kto płaci za upadłość konsumencką?

W toku postępowania upadłościowego może się okazać, że dłużnik nie posiada żadnego majątku. Co wówczas – kto zapłaci za upadłość?

Za upadłość konsumencką płaci:

  • upadły – jeżeli posiadany przez niego majątek pozwala pokryć te koszty,
  • Skarb Państwa – w pozostałych przypadkach.

Taka konstrukcja przepisów sprawia, że upadłość konsumencka pozostaje w zasięgu osób, które nie posiadają żadnego majątku.

Czy upadłość konsumencka ma sens?

Upadłości konsumenckiej nie można traktować jako leku na wszystko – to rozwiązanie, po które należy sięgnąć w ostateczności. Powodem są właśnie daleko idące konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej – utrata majątku, wprowadzenie nowego niż dotychczas ustroju majątkowego między małżonkami i konieczność współpracy z syndykiem. Co więcej, nie wszystkie zobowiązania mogą zostać umorzone – umorzeniu nie podlegają m.in. alimenty.

Jak wygląda życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i zrealizowaniu planu spłaty wierzycieli (gdy taki harmonogram został ustalony) dotychczasowy dłużnik może rozpocząć życie bez długów. W praktyce oznacza to, że może on m.in. założyć firmę z czystą kartą czy starać się o kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny.

Kompleksowa obsługa już od 1 900 zł - możliwa płatność w ratach