Czy moje dane osobowe są bezpieczne w przypadku upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to szansa dla osób, które stanęły pod przysłowiową ścianą – nie są w stanie spłacić lawinowo narastającego długu. Procedura ta może jednak rodzić pytania o ochronę danych osobowych. Czy dłużnicy mają powód do niepokoju?

Upadłość konsumencka – na czym polega?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla konsumentów (osób fizycznych), którego wynikiem jest oddłużenie – dłużnicy odzyskują finansową równowagę. W zależności od indywidualnej sytuacji upadłego oddłużenie jest możliwe na kilka sposobów. Dla dłużnika najkorzystniejsze jest oczywiście umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jednak ten scenariusz ma zastosowanie w wyjątkowych sytuacjach – gdy sytuacja osobista i finansowa dłużnika jest wyjątkowo trudna.

Prowadzimy sprawy od A do Z, bez konieczności wizyty w Sądzie!

Dzięki ogłoszeniu upadłości dłużnicy zyskują więcej niż tylko uwolnienie się od długów przekraczających ich finansowe możliwości – często po długim okresie stresu mogą odpocząć psychicznie. Mimo że ta propozycja wydaje Ci się korzystna, zastanawiasz się, czy o Twojej upadłości dowiedzą się znajomi lub dalsza rodzina? To pytanie o ochronę danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza, że Twoje dane – jako upadłego – pojawiają się nie tylko w aktach sądowych, ale również innych miejscach. W praktyce oznacza to, że dostęp do nich będą miały też osoby postronne.

Gdzie publikowane są dane osób, które skorzystały z upadłości konsumenckiej:

  • Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG) – umieszcza się w nim m.in. ogłoszenia o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, ogłoszenia o możliwości przeglądania planu podziału czy postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego;
  • Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) – można w nim znaleźć różne obwieszczenia, np. o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości czy o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jakie dane podaje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i PESEL. W przypadku miejsca zamieszkania może pojawić się nie tylko miejscowość, ale również dokładny adres (ulica i numer domu lub mieszkania). Czy to legalne?

Ujawnianie danych upadłych jest legalne. Co więcej, chociaż może być to zaskoczeniem, taka czynność jest też w interesie samego dłużnika. Dzięki ujawnieniu jego danych np. w MSiG, wierzyciele nie mogą argumentować, że nie wiedzieli o prowadzonym postępowaniu. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że do informacji zgromadzonych w MSiG czy KRZ zaglądają również pracodawcy, sprawdzając potencjalnych pracowników. Pamiętaj, że posiadanie długów nie oznacza, że Twoje dane nie są pod ochroną. Wierzyciel nie powinien publikować ich np. w mediach społecznościowych. Jednakże na przestrzeni lat, odkąd zajmujemy się upadłością konsumencką, nie pojawił się z tym związany jakikolwiek problem czy negatywne konsekwencje dla upadłego.

Planujesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką i martwisz się o bezpieczeństwo twoich danych? Skontaktuj się z nami, a nasi Eksperci odpowiedzą na każde twoje pytanie.

Kompleksowa obsługa już od 1 900 zł - możliwa płatność w ratach