czy upadłość konsumencka obejmuje długi alimentacyjne

Czy wszystkie długi są wliczone w upadłość konsumencką?

Twoja sytuacja finansowa jest na tyle trudna, że rozważasz upadłość konsumencką? Jeżeli płacisz alimenty, możesz zastanawiać się, czy upadłość konsumencka obejmuje długi alimentacyjne. To często pojawiające się pytanie. Jak brzmi odpowiedź?

Jakie długi wchodzą w upadłość konsumencką?

Celem upadłości konsumenckiej jest całkowite oddłużenie konsumenta. Stąd też lista przeterminowanych zobowiązań, które można umorzyć w ramach postępowania przed sądem, jest długa.

Prowadzimy sprawy od A do Z, bez konieczności wizyty w Sądzie!

Przykładowe długi, jakie mogą zostać umorzone w upadłości konsumenckiej:

  • kredyty, pożyczki i chwilówki – zaciągnięte zarówno w bankach, jak i instytucjach pozabankowych,
  • nieopłacone rachunki – choćby od dostawców mediów,
  • pożyczki zaciągnięte od osób fizycznych,
  • długi po działalności gospodarczej – przeterminowane zobowiązania względem byłych kontrahentów,
  • zaległości podatkowe – przykładem może być podatek od nieruchomości.

Czy upadłość konsumencka obejmuje długi alimentacyjne?

Mimo że rodzajów długów umarzanych w ramach upadłości konsumenckiej jest wiele, to trzeba pamiętać też o wyjątkach. Czy upadłość konsumencka obejmuje długi alimentacyjne? Nie – to jeden z wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo upadłościowe. Inaczej mówiąc, alimenty nie mogą zostać umorzone w ramach upadłości konsumenckiej. Chociaż zasada ta dotyczy zarówno zaległych, jak i bieżących świadczeń alimentacyjnych, to w postępowaniu upadłościowym są one traktowane odmiennie.

Upadłość konsumencka a alimenty – sposób postępowania:

  • zaległe alimenty – świadczenia alimentacyjne po terminie są wypłacane zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, a wierzyciel alimentacyjny ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami,
  • bieżące alimenty – są wypłacane we wskazanym w orzeczeniu terminie przez syndyka, który sprawuje zarząd nad majątkiem dłużnika.

Co istotne, bieżące zobowiązania alimentacyjne nie muszą być wypłacane w pełnej wysokości. Powodem jest wprowadzone ograniczenie kwotowe – alimenty na rzecz jednego uprawnionego nie mogą przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czy upadłość konsumencka umarza długi?

Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie upadłego. Jeżeli sąd ustali plan spłaty wierzycieli, który zostanie przez upadłego zrealizowany, to pozostałe długi zostaną umorzone. Wyjątkiem są jednak zobowiązania alimentacyjne. Co to oznacza?

Jeżeli majątek i dochody dłużnika są niewielkie, to – nawet po zrealizowaniu planu spłaty wierzycieli – może on pozostać z długiem np. w Funduszu Alimentacyjnym. Dzieje się tak wówczas, gdy osobą uprawnioną do pobierania alimentów jest dziecko niepełnoletnie albo pełnoletnie, które wciąż się uczy.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dla każdego?

Myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Coraz większe zaległości, w tym alimentacyjne, są powodem Twojego gorszego samopoczucia? Aby skorzystać z upadłości konsumenckiej, musisz spełnić kilka wymagań – m.in. posiadać status konsumenta (upadłość konsumencka nie dotyczy Cię, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą). Możesz przy tym płacić alimenty, ale nie możesz liczyć, że zobowiązanie to zostanie umorzone.

Chcesz dowiedzieć się więcej o upadłości konsumenckiej? Sprawdzić, czy wśród Twoich długów znajdują się zobowiązania, których nie będzie można umorzyć? Pomagamy osobom w trudnej sytuacji finansowej. Umów się na konsultację z naszym ekspertem, a z nami odzyskasz spokój.

Kompleksowa obsługa już od 1 900 zł - możliwa płatność w ratach