ile trwa upadłość konsumencka

Ile trwa upadłość konsumencka?

Dla większości osób upadłość konsumencka to jedyny sposób, aby uwolnić się od długów przekraczających ich możliwości finansowe. Aby jednak można było uwolnić się windykatora, komornika i wszystkich z tym związanych problemów, konieczne jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ile trzeba czekać, aby definitywnie pozbyć się długów?

Jak długo jest rozpatrywany wniosek?

Jak wynika z przepisów, wniosek o upadłość konsumencką powinien zostać rozpatrzony do 30 dni od jego złożenia, lecz, jak wynika z praktyki, trwa to zwykle dłużej. Oznacza to, że w niektórych uzasadnionych sytuacjach Sąd może przekroczyć ten termin. Będzie to miało miejsce w kilku przypadkach, a wymienić wystarczy:

Prowadzimy sprawy od A do Z, bez konieczności wizyty w Sądzie!

  • braki formalne we wniosku – aby ich uniknąć (i dzięki temu skrócić czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku do minimum), swoją sprawę warto powierzyć Ekspertowi specjalizującemu się w upadłości konsumenckiej;
  • duże obłożenie sądu wnioskami o upadłość konsumencką – w ostatnich latach upadłość konsumencka cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród konsumentów, a to powoduje, że w sądach toczy się coraz więcej takich spraw.

Upadłość konsumencka – ile trwa postępowanie upadłościowe?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką, jego rozpatrzenie przez Sąd i wydanie postanowienia to jedynie początkowy etap postępowania upadłościowego. Ile trwa właściwe postępowanie upadłościowe? Tutaj również nie ma reguły, przez co nie da się wskazać dokładnego terminu. Przygotowanie listy wierzycieli, spieniężenie majątku dłużnika i ustalenie planu spłaty wierzycieli zajmie przynajmniej kilka miesięcy.

Ile trwa upadłość bez majątku i z majątkiem?

Konsekwencją, z jaką wiąże się upadłość konsumencka, jest utrata majątku przez niewypłacalnego dłużnika. Jednak zdecydowana większość konsumentów nie posiada majątku w momencie złożenia wniosku o upadłość konsumencką i ten czynnik ma decydujący wpływ na długość postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka z majątkiem

Spieniężeniem majątku dłużnika zajmuje się syndyk. Aktualnie przepisy są tak skonstruowane, aby syndyk działał sprawnie i jak najszybciej sprzedał składniki wchodzące w skład majątku konsumenta. Jednak zbycie niektórych składników może być utrudnione ze względu na niskie zainteresowanie ze strony nabywców. Jednocześnie, gdy składniki majątku są standardowe (jest to np. mieszkanie czy samochód), to proces ten często nie trwa dłużej niż 6 miesięcy.

Upadłość konsumencka z majątkiem wiąże się z częściową spłatą wierzycieli. Środki ze sprzedaży majątku upadłego zostają przeznaczone na spłatę kosztów postępowania oraz wierzycieli w ramach ustalonego przez Sąd planu spłaty.

Zazwyczaj osoby posiadające majątek o znacznej wartości (mieszkanie, dom) przed przystąpieniem do upadłości konsumenckiej podejmują działania restrukturyzacyjne. Dzięki takiemu rozwiązaniu są w stanie zachować majątek i przywrócić płynność finansową.

Upadłość konsumencka bez majątku

Najczęściej korzystającymi z upadłości konsumenckiej są osoby nieposiadające żadnego wartościowego majątku. Upadłość konsumencka bez majątku oznacza, że niektóre etapy upadłości nie mają zastosowania – mowa tu m.in. o likwidacji majątku konsumenta przez syndyka. W rezultacie postępowanie może zakończyć się jeszcze szybciej, bo już w ciągu 12 miesięcy.

W ramach zarządzonego przez plan spłaty wierzycieli upadły może ustalony plan spłaty na okres krótszy niż 36 miesięcy. W sytuacji warunkowego umorzenia zobowiązań przez okres 5 lat wierzyciele mogą złożyć wniosek o ustalenie jednak planu spłaty, z uwagi na to, że upadły stał się osobą majętną.

Jak długo trwa upadłość konsumencka? Podsumowanie

Czas potrzebny na oddłużenie zależy od kilku czynników, np. wspomnianego już nadmiernego obłożenia sądu pracą, czasem potrzebnym na spieniężenie majątku dłużnika. Dlatego właśnie tak bardzo ważne jest, aby dokładnie ocenić swoją sytuację finansowo majątkową i złożyć kompletny, prawidłowo opracowany wniosek. Z tego też względu warto zwrócić się o pomoc do Eksperta, dzięki któremu unikniesz dodatkowych stresów, zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Kompleksowa obsługa już od 1 900 zł - możliwa płatność w ratach