upadłość konsumencka bez majątku

Czy można ogłosić upadłość konsumencką, nie mając majątku?

Nie każdy dłużnik posiada majątek, który mógłby spieniężyć, aby spłacić wierzycieli. Jesteś w takiej sytuacji? Możesz się zastanawiać, czy brak majątku w postaci wartościowych rzeczy jest przeszkodą do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Upadłość konsumencka bez majątku – czy taka opcja jest możliwa?

Zacznijmy od najważniejszego: tak, upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa. W przypadku upadłości konsumenckiej wymóg posiadania majątku nie obowiązuje. Oznacza to, że wniosek:

Prowadzimy sprawy od A do Z, bez konieczności wizyty w Sądzie!

  • nie zostanie odrzucony tylko dlatego, że nie masz wartościowych składników majątku w postaci mieszkania czy samochodu; nie stanie się tak również wówczas, gdy uzyskujesz niskie dochody lub pozostajesz na utrzymaniu najbliższych,
  • powinien zawierać wyjaśniania dotyczące tego, co się stało z Twoim majątkiem, jeżeli wcześniej miałeś nieruchomość czy samochód. Jeżeli nie pracujesz, warto wskazać przyczynę, np. chorobę czy konieczność sprawowania opieki nad osobą bliską.

Aktualna konstrukcja przepisów daje realną szansę na oddłużenie każdej osoby niewypłacalnej, również nieposiadającej jakiegokolwiek majątku. Z drugiej strony musisz pamiętać, że oddłużenie następuje wyłącznie na wniosek dłużnika. Ten z kolei musi być odpowiednio skonstruowany. Aby nie popełnić błędów, warto skorzystać z pomocy eksperta specjalizującego się w prawie upadłościowym.

Ile trwa upadłość, jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku?

Upadłość konsumencka to wieloetapowa procedura – sąd musi m.in. upewnić się, że dłużnik rzeczywiście jest osobą niewypłacalną i nie posiada majątku. W przeciwnym razie mogłoby dojść do pokrzywdzenia wierzycieli. Mimo że w przypadku braku majątku postępowanie upadłościowe jest krótsze, to wciąż trzeba wykazać się cierpliwością – postępowanie upadłościowe średnio trwa 6-18 miesięcy.

Jeżeli aktualnie nie masz majątku, ale jesteś osobą zdrową, która może podjąć pracę, pamiętaj, że może zostać ustalony plan spłaty wierzycieli, celem częściowej spłaty zobowiązań.

Przyspieszona procedura oddłużania

Rodzaj składników stanowiących majątek oraz wielkość majątku to czynniki wpływające na czas postępowania przed sądem. Jeżeli nie posiadasz dóbr przedstawiających wartość rynkową, które mogłyby zostać sprzedane, to będzie miała miejsce przyspieszona, uproszczona procedura oddłużenia. Czym się ona wyróżnia?

Upadłość konsumencka bez majątku oznacza, że:

  • syndyk jedynie potwierdzi Twoją sytuację majątkową,
  • etap spieniężenia majątku z powodu jego braku zostanie pominięty.

Koszty upadłości konsumenckiej bez majątku dłużnika

Brak majątku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty sądowej od wniosku. Jeżeli uzyskujesz dochody, rozważ skorzystanie z pomocy profesjonalisty. Ekspert zajmujący się upadłościami wesprze Cię w procesie oddłużenia – odpowie na Twoje pytania oraz pomoże skompletować dokumenty i w pełni przygotować wniosek. Ponadto Ekspert pomoże w całym procesie postępowania upadłościowego już po ogłoszeniu upadłości. To może przełożyć się na znacznie krótszy czas, w jakim uzyskasz postanowienie o ogłoszeniu upadłości, jak i sprawnie przebrnąć przez całe postępowanie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez majątku, a pokrycie kosztów postępowania upadłościowego

Najczęściej korzystającymi z upadłości konsumenckiej są osoby nieposiadające żadnego wartościowego majątku. Upadłość konsumencka bez majątku Nie masz majątku i obawiasz się kosztów postępowania upadłościowego? Niepotrzebnie. Przepisy są tak skonstruowane, aby umożliwić oddłużenie osobie bez majątku. Nie musisz się bać, że ponownie popadniesz w długi. Gdy dłużnik nie ma majątku i nie uzyskuje dochodów, to koszty postępowania upadłościowego będą uregulowane przez Skarb Państwa., że niektóre etapy upadłości nie mają zastosowania – mowa tu m.in. o likwidacji majątku konsumenta przez syndyka. W rezultacie postępowanie może zakończyć się jeszcze szybciej, bo już w ciągu 12 miesięcy.

Kompleksowa obsługa już od 1 900 zł - możliwa płatność w ratach