ile kosztuje upadłość konsumencka

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Brak wiedzy o przebiegu upadłości konsumenckiej i jej kosztach to dwa główne powody, dla których część osób wstrzymuje się ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Ile kosztuje upadłość konsumencka? Czy możliwa jest upadłość konsumencka bez majątku? Ile trzeba przeznaczyć na pomoc Eksperta od restrukturyzacji i upadłości, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa?

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Na koszt upadłości konsumenckiej składają się – opłata sądowa, koszty postępowania upadłościowego, w tym wynagrodzenie syndyka. Niezależnie od wymienionych kosztów należy uwzględnić wynagrodzenie kancelarii pomagającej w trakcie postępowania. Dopiero sumując te wydatki, można określić przybliżone koszty upadłości konsumenckiej.

Prowadzimy sprawy od A do Z, bez konieczności wizyty w Sądzie!

Opłata sądowa

Aby sąd ogłosił upadłość konsumencką, konsument w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek i uiścić należną opłatę sądową. Po nowelizacji przepisów opłata sądowa jest symboliczna – w 2023 r. wynosi 30 zł.

Koszty postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe wiąże się z kosztami, które jednak nie zawsze są pokrywane przez konsumenta – kluczowe jest to, czy posiada on majątek:

 • jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie pozwala pokryć kosztów postępowania, to są one tymczasowo pokrywane ze środków Skarbu Państwa,
 • jeżeli konsument posiada majątek w postaci np. nieruchomości, to koszty postępowania zostaną uregulowane po jego spieniężeniu,
 • jeżeli niewypłacalny dłużnik nie ma możliwości uregulowania opłat związanych z postępowaniem w żadnym stopniu, to kosztami zostanie obciążony Skarb Państwa.

Koszty pomocy prawnej

Konieczność sporządzenia wniosku o upadłość i wątpliwości co do przebiegu poszczególnych etapów upadłości powodują, że wiele osób zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej korzysta z profesjonalnego wsparcia. Ile trzeba zapłacić za pomoc Eksperta specjalizującego się w restrukturyzacji i upadłości? Wynagrodzenie Eksperta zawsze jest ustalane indywidualnie – kluczowy jest stopień skomplikowania sprawy i zakres zleconych czynności. Wysokość zadłużenia nie ma wpływu na zwiększony koszt obsługi, tak jak niejednokrotnie ma to miejsce w innych kancelariach.

Trudno jest dokładne wskazać koszty kompleksowej obsługi prawnej. Natomiast wskazówką pomocną w ich oszacowaniu może być wysokość opłaty pobieranej za sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką. Koszt opracowania takiego wniosku przez profesjonalistę to min. 2500 zł. W tej kwocie klient otrzymuje m.in.:

 • pomoc w kompletacji dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku,
 • wniosek – profesjonalnie przygotowany, który przyspieszy proces oddłużania,
 • odpowiedzi na swoje pytania – konsultacja z Ekspertem pomoże rozwiać wątpliwości,
 • pomoc w czynnościach ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Koszty syndyka

Sporządzenie planu spłaty wierzycieli to jedno z wielu zadań syndyka. Ile wynosi wynagrodzenie syndyka? Wynagrodzenie syndyka wynika z ustawy prawa upadłościowego i jest uzależnione od kilku czynników – m.in takich jak:

 • wysokość funduszy masy upadłości,
 • stopień zaspokojenia wierzycieli,
 • nakład pracy syndyka,
 • zakres czynności podejmowanych w postępowaniu i stopień ich trudności,
 • czas trwania postępowania.

Wynagrodzenie syndyka jest uzależnione również od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Koszty syndyka mogą wynosić od 1/4 do dwukrotności (a w szczególnych przypadkach do czterokrotności) tego wynagrodzenia.

Upadłość konsumencka bez majątku – czy jest możliwa?

Brak majątku nie stanowi przeszkody do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Inaczej mówiąc, upadłość konsumencka bez majątku jest jak najbardziej możliwa. Osoba zainteresowana złożeniem wniosku o upadłość nie musi też uzyskiwać żadnych dochodów. Gdy jednak konsument jest niewypłacalny i jednocześnie nie pracuje, we wniosku powinno znaleźć się uzasadnienie dla takiej sytuacji.

Kompleksowa obsługa już od 1 900 zł - możliwa płatność w ratach