ile kosztuje upadłość konsumencka

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Brak wiedzy o przebiegu upadłości konsumenckiej i jej kosztach to dwa główne powody, dla których część osób wstrzymuje się ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Ile kosztuje upadłość konsumencka? Czy możliwa jest upadłość konsumencka bez majątku? Ile trzeba przeznaczyć na pomoc Eksperta od restrukturyzacji i upadłości, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa?

Spis treści

 1. Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
 2. Opłata sądowa
 3. Koszty postępowania upadłościowego
 4. Koszty pomocy prawnej
 5. Koszty syndyka
 6. Upadłość konsumencka bez majątku – czy jest możliwa?

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Na koszt upadłości konsumenckiej składają się – opłata sądowa, koszty postępowania upadłościowego, w tym wynagrodzenie syndyka. Niezależnie od wymienionych kosztów należy uwzględnić wynagrodzenie kancelarii pomagającej w trakcie postępowania. Dopiero sumując te wydatki, można określić przybliżone koszty upadłości konsumenckiej.

Opłata sądowa

Aby sąd ogłosił upadłość konsumencką, konsument w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek i uiścić należną opłatę sądową. Po nowelizacji przepisów opłata sądowa jest symboliczna – w 2023 r. wynosi 30 zł.

Koszty postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe wiąże się z kosztami, które jednak nie zawsze są pokrywane przez konsumenta – kluczowe jest to, czy posiada on majątek:

 • jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie pozwala pokryć kosztów postępowania, to są one tymczasowo pokrywane ze środków Skarbu Państwa,
 • jeżeli konsument posiada majątek w postaci np. nieruchomości, to koszty postępowania zostaną uregulowane po jego spieniężeniu,
 • jeżeli niewypłacalny dłużnik nie ma możliwości uregulowania opłat związanych z postępowaniem w żadnym stopniu, to kosztami zostanie obciążony Skarb Państwa.

Koszty pomocy prawnej

Konieczność sporządzenia wniosku o upadłość i wątpliwości co do przebiegu poszczególnych etapów upadłości powodują, że wiele osób zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej korzysta z profesjonalnego wsparcia. Ile trzeba zapłacić za pomoc Eksperta specjalizującego się w restrukturyzacji i upadłości? Wynagrodzenie Eksperta zawsze jest ustalane indywidualnie – kluczowy jest stopień skomplikowania sprawy i zakres zleconych czynności. Wysokość zadłużenia nie ma wpływu na zwiększony koszt obsługi, tak jak niejednokrotnie ma to miejsce w innych kancelariach.

Trudno jest dokładne wskazać koszty kompleksowej obsługi prawnej. Natomiast wskazówką pomocną w ich oszacowaniu może być wysokość opłaty pobieranej za sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką. Koszt opracowania takiego wniosku przez profesjonalistę to min. 2500 zł. W tej kwocie klient otrzymuje m.in.:

 • pomoc w kompletacji dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku,
 • wniosek – profesjonalnie przygotowany, który przyspieszy proces oddłużania,
 • odpowiedzi na swoje pytania – konsultacja z Ekspertem pomoże rozwiać wątpliwości,
 • pomoc w czynnościach ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Koszty syndyka

Sporządzenie planu spłaty wierzycieli to jedno z wielu zadań syndyka. Ile wynosi wynagrodzenie syndyka? Wynagrodzenie syndyka wynika z ustawy prawa upadłościowego i jest uzależnione od kilku czynników – m.in takich jak:

 • wysokość funduszy masy upadłości,
 • stopień zaspokojenia wierzycieli,
 • nakład pracy syndyka,
 • zakres czynności podejmowanych w postępowaniu i stopień ich trudności,
 • czas trwania postępowania.

Wynagrodzenie syndyka jest uzależnione również od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Koszty syndyka mogą wynosić od 1/4 do dwukrotności (a w szczególnych przypadkach do czterokrotności) tego wynagrodzenia.

Upadłość konsumencka bez majątku – czy jest możliwa?

Brak majątku nie stanowi przeszkody do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Inaczej mówiąc, upadłość konsumencka bez majątku jest jak najbardziej możliwa. Osoba zainteresowana złożeniem wniosku o upadłość nie musi też uzyskiwać żadnych dochodów. Gdy jednak konsument jest niewypłacalny i jednocześnie nie pracuje, we wniosku powinno znaleźć się uzasadnienie dla takiej sytuacji.