etapy postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe – etapy

Osoby zainteresowane upadłością konsumencką mają sporo wątpliwości i pytań. Jedno z nich dotyczy etapów postępowania upadłościowego. Czego można się spodziewać po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Poznaj etapy postępowania upadłościowego – dowiedz się, jak przebiega upadłość konsumencka.

Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości

W ostatnich latach procedura upadłości konsumenckiej została zmodyfikowana, co nie pozostało bez wpływu na tempo rozpoznawania takich spraw przez sądy. Aktualnie postępowanie upadłościowe składa się z trzech etapów, a pierwszy z nich to postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Prowadzimy sprawy od A do Z, bez konieczności wizyty w Sądzie!

Po złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sąd przystępuje do jego rozpoznania. Rozpoznanie wniosku polega na sprawdzeniu, czy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest wydawane, gdy:

  • dłużnik popadł w stan niewypłacalności – oznacza to, że utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań,
  • dłużnik jest konsumentem – jednocześnie z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać również byli przedsiębiorcy,
  • ośrodkiem interesów życiowych dłużnika jest Polska – wniosek zostanie odrzucony, gdy dłużnik nie mieszka w Polsce. Możliwym jest jednak podejmowanie pracy za granicą.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika jest równoznaczne z zainicjowaniem etapu drugiego, czyli właściwego postępowania upadłościowego.

Właściwe postępowanie upadłościowe

Chociaż z upadłości konsumenckiej skorzystać mogą również osoby bez majątku, to często dłużnik jest właścicielem wartościowych rzeczy, np. mieszkania czy samochodu. Drugi etap postępowania, czyli właściwe postępowanie upadłościowe, ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli. To zadanie dla syndyka. Do jego obowiązków należą m.in. ustalenie składu masy upadłości, sporządzenie listy wierzycieli i likwidacja majątku dłużnika.

Jeżeli dłużnik pracuje i uzyskuje dochody, a jego majątek nie pokrywa wszystkich zobowiązań, syndyk sporządza projekt planu spłaty. Takiego planu nie powinien spodziewać się dłużnik, który stale utracił zdolność do pracy w wyniku np. choroby czy wypadku.

Zakończenie postępowania upadłościowego

Trzeci etap postępowania upadłościowego to jego zakończenie. Jest kilka możliwych wariantów zakończenia postępowania upadłościowego. Przykładowe pozytywne dla dłużnika scenariusze prezentują się następująco:

  • oddłużenie z jednoczesnym zobowiązaniem dłużnika do realizacji planu spłaty wierzycieli – wówczas pełne oddłużenie będzie miało miejsce po zrealizowaniu planu,
  • oddłużenie bez planu spłaty wierzycieli – dłużnik uzyska oddłużenie od razu, gdy sąd uzna, że jego sytuacja życiowa uniemożliwia mu spłatę zobowiązań.

Gdy dłużnik ma obowiązek spłaty wierzycieli, to zakończenie procesu oddłużenia zostaje odsunięte w czasie. Warto pamiętać, że w ramach spłaty wierzycieli dłużnik najczęściej nie spłaca wszystkich zobowiązań, ale jedynie ich część. Mimo to po zrealizowaniu planu spłaty Sąd stosownym postanowieniem całkowicie oddłuża – całkowicie umarza pozostałe zobowiązania.

Etapy postępowania upadłościowego – podsumowanie

W procedurze upadłości konsumenckiej można wyróżnić trzy główne etapy. Zakres realizowanych w ich ramach czynności zależy jednak od indywidualnej sytuacji dłużnika.

Chcesz wiedzieć więcej o etapach postępowania upadłościowego? Masz pytania o pracę syndyka lub plan spłaty wierzycieli? Jesteśmy tu, aby Ci pomóc – skontaktuj się z nami. To pierwszy krok do życia bez długów.

Kompleksowa obsługa już od 1 900 zł - możliwa płatność w ratach